Saimnieciskās darbības rezultātā, protams, rodas arī notekūdeņi, kuri parasti tiek novadīti kanalizācijā un tālāk nonāk kādā plašākā tilpnē, bet ir iespējams arī šos radušos notekūdeņus izmantot daudz lietderīgāk. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas palīdz attīrīt tos ar pietiekami augstu kvalitāti, lai tos varētu izmantot dārzu laistīšanai u.c. Šāds risinājums ir labākais tiem, kuriem nav iespējas pieslēgties centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem.
Galvenais pamats, kā notiek bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana, ir ar aktīvo dūņu palīdzība, kas savukārt balstās uz mikroorganismu darbību. Tie bioloģiski sadala organiskās vielas, iegūstot dzidru ūdeni bez jebkādas papildus smaržas. Visbiežāk šādas iekārtas tiek uzstādītas privātmājās, ciematos, vasarnīcās, kempingos un viesnīcās. Iekārtas var uzstādīt arī daudz lielākiem objektiem kā lielveikaliem, ēdināšanas uzņēmumiem un ražotnēm.
Būtiskākais kritērijs, kas jāievēro, ja vēlas uzstādīt speciālo sistēmu ir iedzīvotāju skaits. Ja notekūdeņu plūsma nav vienmērīga, kad pirms iekārtas var uzstādīt rezervuāru ar dozējošo sūkni, kas ļaus regulēt plūsmu, neatkarīgi no tā, cik daudz cilvēku izmanto ūdeni. Šāds risinājums ir sevišķi piemērots ofisiem un viesu namiem. Uzturēšanas izmaksas bioloģiskajai attīrīšanas iekārtai ir zemas, jo praktiski ir nepieciešama tikai elektrības padeve kompresoram lai spētu nodrošināt skābekļa padevi baktēriju dzīvības procesiem. Nosēdumi jeb dūņas veidojas ļoti minimāli un to iztīrīšanu var veikt ar asenizācijas mašīnu reizi 1 – 3 gados.

  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
  • Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

Attīrīšanas iekārta tiek uzstādīta zem zemes, un tās darbība ir ļoti klusa. Nepieciešams nodrošināt ērtu piekļuvi iekārtas vākam. Pareizi uzstādīta iekārta ļauj iegūt 95-98% attīrīta ūdens. Tā kā iekārta ir arī salīdzinoši vienkārša bez daudzām kustībām detaļām, to aizsprūšana vai kādi citi bojājumi ir ar zemu iespējamību. Ja iekārta būs izbūvējama vietās, kur ir zems gruntsūdens līmenis, un pati grunts ir ar labu filtrēšanas spēju, attīrīto notekūdeņu, papildus attīrīto notekūdeņu novadīšanai var izmantot infiltrācijas aku. Tās priekšrocība ir tā, ka tā aizņem daudz mazāk vietas kā infiltrācijas kasetes. Ja gruntsūdeņu līmenis ir augsts, tad notekūdeņus ir jānovada infiltrācijas uzbērumā vai ar sūkņu stacijas palīdzību novirzīt uz tuvāko grāvi, upi vai citu ūdens tilpni. Vietās, kur gruntsūdens līmenis nepārsniedz 1,20 m no zemes, attīrītos ūdeņus var ievadīt infiltrācijas kasetēs. Viena no tām spēj glabāt 245 l ūdens, kas pēc tam to pamazām novada gruntī. Tās aizņem arī mazāk vietas, kā infiltrācijas caurules, turklāt spēj uztvert daudz lielāku ūdens daudzumu.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir moderns un progresīvs veids kā apsaimniekot notekūdeņus. Iekārtas pilnībā atbilst Ministru kabineta noteikumiem un ir marķētas ar CE zīmi, kas liecina par to, ka prece ir testēta un atbilst ES prasībām. Klients var būt drošs, ka saņems augstas kvalitātes preces un to uzstādīšanu.