Šeit derēs Izsmeļamās tvertnes,septiķi,bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ražotas no hermētiskiem materiāliem,plastmasas,HDPE,Kompozīt materiāla,Stiklašķiedras.Visas šīs iekārtas ir 100% hermētiskas un šādos gadījumos veicot to izbūvi līdz ar grunts ūdens robežu nav nepieciešama enkurošana,jo pie kanalizācijas iekārtu apkopesvirspusējais zemes svars noturēs tvertnes un neļaus tām uzpeldēt.

  • Kanalizācijas izbūve vietās kur grunt ūdens ir zems: 0 punkta -  2/2,5m
  • Kanalizācijas izbūve vietās kur grunt ūdens ir zems: 0 punkta -  2/2,5m
  • Kanalizācijas izbūve vietās kur grunt ūdens ir zems: 0 punkta -  2/2,5m
  • Kanalizācijas izbūve vietās kur grunt ūdens ir zems: 0 punkta -  2/2,5m

Drenāžas lauka vai izfiltrācijas sistēmas izveide arī būs vienkāršaka bez sūkņa palīdzības,un tā darbosies paštecē.Drenāžas cauruļu ieguldes dziļums aptuveni sākot no 1m -1,5m.
5m3 lietus notekūdens uzkrāšanas tvertnes izbūve vietā ar zemu grunts ūdens līmeni.
No ēkas stūriem ar kritumu samontējam 110 mm caurules un pievelkam pie vietas kur paredzēta tvertnes uzstādīšana. Šei būs divas ieejas tvertnē viena apvienos divas ēkas jumta noteces labajā pusē,savukārt otra savienos 2 jumta noteces ēkas kreisajā pusē.
Kad bedre izrakta guldam iekšā tvertni. Tvertni pielejam ar tīru ūdeni aptuveni līdz pusei un veicam tvernes aizbēršanas darbus.
Kad tvertne aizbērta ūdeni var izsūknēt no tās.
Tvertnes pārplūdi pievienojam strādājošam meliorācijas kolektoram.
Tvertni var lietot. Šajā vietā saimnieks ar savāktiem lietus notekūdeņiem varēs aplaistīt dārzu un izmantot citām tehniskām vajadzībām.