Sadzīves notekūdeņiem un arī lietus notekūdeņiem ir pieejamas dažādas iespējas, kā veiksmīgi tikt no tiem vaļā, kā arī vienlaikus no tiem izmantot pēc iespējas lielāku daļu, tādējādi ļaujot būt videi draudzīgākiem.

 • Drenāžas izbūve ar drenāžas caurulēm
 • Drenāžas izbūve ar drenāžas caurulēm
 • Drenāžas izbūve ar drenāžas caurulēm
 • Drenāžas izbūve ar drenāžas caurulēm
 • Drenāžas izbūve ar drenāžas caurulēm

Ir pieejamas dažādas sastāvdaļas no augstākās klases materiāliem, lai pēc iespējas individuālāk varētu piemēroties katrai privātmājai, lauku sētai u.c. Lielāko daļu platības izņem infiltrācijas lauks ar drenāžas caurulēm. Papildus nāk arī tuneļi un daudzas citas lietas, kas prasa visai lielus resursus, lai veiksmīgi izraktu nepieciešamo vietu un sagatavotu to. SIA ‘‘MinTrakTex” piedāvā savus pakalpojumus ne tikai gadījumos, kad ir nepieciešama ne tikai pilnībā jaunu drenāžas lauku un infiltrācijas sistēmu izbūve, bet arī ja nepieciešams paplašināt, papildināt, pārbūvēt vai renovēt jau esošo.

Saistošās sadaļasDrenāžas lauka izbūvei tiek piedāvātas drenāžas un kokosa caurules, drenāžas kasetes ar ietilpību 300 litri, drenāžas tuneļi ar ietilpību 300 litri un drenāžas tuneļi ar ietilpību 1750 litri. Ja darbs tiek veikts ar lielu atbildību, tas arī ievērojami uzlabo visas drenāžas sistēmas ilgumu. Pareizā drenāžas izbūves gadījumā tā kapos vismaz 10 gadus. Protams, tas nemaz nav tik viegli sasniedzams rādītājs, jo ir jāņem vērā dažādi faktori kā grunts sastāva īpatnības un gruntsūdens līmenis. Katrs objekts arī ir savādāks, tāpēc tam ir nepieciešama individuāla pieeja, līdz ar to arī pieredze konkrētajā jomā ir svarīga. Viens no noteikumiem vietās, kur ir liels gruntsūdens līmenis, nepieciešams izbūvēt drenāžas tuneļus, kuriem jāatrodas augstāk par esošajiem gruntsūdeņiem. Vietās ar zemiem gruntsūdeņiem risinājums ir daudz vienkāršāks – pietiks ar drenāžas izbūvi no drenāžas caurulēm. Vietās ar zemu gruntsūdeni un kur teritorija ir salīdzinoši neliela, drenāžas tuneļi un kasetes ir labākais risinājums. Papildus jebkāda veida izbūvei nepieciešama ir arī ventilācija, jo drenāžas sistēmai ir vajadzība pēc gaisa apmaiņas. Tas būs īstenojams ar ventilācijas cepures izbūvi.

 • Drenāžas izbūve ar 1750 litru tuneļiem. Ražots Latvijā!
 • Drenāžas izbūve ar 1750 litru tuneļiem. Ražots Latvijā!
 • Drenāžas izbūve ar 1750 litru tuneļiem. Ražots Latvijā!
 • Drenāžas izbūve ar 1750 litru tuneļiem. Ražots Latvijā!
 • Drenāžas izbūve ar 1750 litru tuneļiem. Ražots Latvijā!
 • Drenāžas izbūve ar 1750 litru tuneļiem. Ražots Latvijā!

Pats materiāls ir svarīgs galvenokārt tāpēc, ka ir svarīgi, lai tas spētu izturēt intensīvu caurplūdi, ledus un sala iedarbību, izskalojumiem, kas var rasties no nogāzēm u.c., kā arī no mehāniskajiem bojājumiem, kuri var rasties pie tādām darbībām kā ūdensnotekas kopšanas un tīrīšanas darbu laikā. Katrai daļai jābūt cieši sastiprinātai, tajā skaitā arī kolektora un iztekas cauruļu vietās tās ir jānoblīvē ar lentveida materiālu, piemēram, ģeostikla vai stikla šķiedras auduma. Papildus aizsardzībai no dažādiem dzīvniekiem un netīrumiem, kas var iekļūt sistēmām, tiek izmantotas speciāli izgatavotas aizsargrestes un metāla stieņus. Papildus aizsardzībai tiek izmantoti arī velēnu krājumi un velēnojumi, lai novērstu izskalojumus. Papildus tiek lietota šķembu kārta, grants un citas kārtas, kas palīdz nodrošināt ierīkotās sistēmas stabilitāti un veiksmīgu funkcionēšanu, neatkarīgi no izmaiņām zemes struktūrā u.c.

 • Drenāžas izbūve ar 300 litru saliekamiem Graf tuneļiem
 • Drenāžas izbūve ar 300 litru saliekamiem Graf tuneļiem
 • Drenāžas izbūve ar 300 litru saliekamiem Graf tuneļiem
 • Drenāžas izbūve ar 300 litru saliekamiem Graf tuneļiem
 • Drenāžas izbūve ar 300 litru saliekamiem Graf tuneļiem
 • Drenāžas izbūve ar 300 litru saliekamiem Graf tuneļiem

Drenāžas lauki var ievērojami palīdzēt katrā saimniecībā, tāpēc tos ir izdevīgi ierīkot, kā arī to uzticēt profesionāļiem. Atbilstoša tehnika palīdzēs darbu veikt pietiekami ātri un saskaņā ar augstākajiem standartiem tā, lai nerastos nepatīkami pārsteigumi laika gaitā, kas radītu papildus izmaksas. Šādā veidā ir iespējams tikai daudz iegūt.