Ir dažādi risinājumi, kā atbrīvoties no notekūdeņiem. Galvenais ir ņemt vērā, ka tie nedrīkst pārsniegt pieļaujamo piesārņojuma līmeni, kas var ievērojami kaitēt apkārtējai dabai. Jaunas tehnoloģijas ļaus tikt galā ar dažādu ūdens daudzumu, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā. Viens no risinājumiem ir kanalizācijas sistēmas izbūve no notekūdeņu uzkrāšanas tvertnēm. Tās ir sevišķi labs risinājums tiem, kuriem nav iespēja pieslēgties no vienotas kanalizācijas sistēmas, kas nodrošina notekūdens aizplūšanu.

Tvertnes galvenā atšķirība no citiem notekūdeņu novadīšanas veidiem ir tā, ka beigu rezultātā tiek izveidota dubulta kanalizācijas sistēma, kur pa vienu notekcauruli tiek novadīti bioloģiski piesārņoti, bet pa otru – ķīmiski piesārņoti. Tie visi tiek tā apstrādāti, lai būtu vēlāk izmantojami. Bioreaktors ļauj iegūt biogāzi, liesmu, siltumu un siltumi. Galējais pārpalikums, kurš nekur nav izmantojams, var tikt izmantojams kā mēslojums lauksaimniecībai, jo tas ir ekoloģiski tīrs – nesatur ķīmiskus piemaisījumus. Šāds risinājums ir sevišķi izdevīgs privātmājām un saimniecībām.

Kanalizācijas tvertne sastāv no vairākām daļā. Viena ir organiski piesārņoto nogulšņu uzkrāšanās tvertne, sadzīves ķīmiju piesārņoto nogulšņu uzkrāšanas tvertne. Papildus nāk organiski piesārņotā ūdens pārplūdes caurule, ar sadzīves ķīmiju piesārņoto notekūdeņu novadīšanas caurule uz papildus filtriem un grunti, caurules organisko un ar sadzīves ķīmiju piesārņoto nogulšņu izsūknēšanai un ventilācijas vāki. Konstrukcija ir izgatavota no augstas kvalitātes plastmasas, kas nodrošina hidroizolāciju un izturību pret dažādiem vides apstākļiem kā salu, spiedienu u. c. Anaerobā daļa ir slēgta ar necaurlaidīgu vāku, bet pēc tam visa tvertne ir noslēgta ar aizslēdzamu lūku. Tajā atrodas arī mazus burbuļus veidojošs aerācijas elements un gaisa sadales mehānisma savienojošas caurules, kur kompresors ievada gaisu. Pats kompresors novietots ārpus tvertnes. Papildus ērti tvertnes var sakomplektēt ar nelielām sūkņu akām u. c., ja rodas papildus vajadzība.

Kanalizācijas sistēmas izbūve ar notekūdeņu uzkrāšanas tvertnēm ļauj attīrīt dažādus notekūdeņus līdz tādai pakāpei, ka tos var ne tikai novadīt gruntī, bet arī notekgrāvjos vai virszemes ūdenstilpnēs. Profesionāla komanda parūpēsies par to, lai katrs elements būtu izvietots saskaņā ar plānu un pēc iespējas mazākā laika posmā. Jaudīga tehnika ļaus arī ātri veikt rakšanu, noplacināšanu un citus zemes darbus ar samazinātu iespējamību, ka notiks kādi iegruvumi, kas varētu prasīt vēl papildus laiku un pūles, lai visu atjaunotu nepieciešamajā stāvoklī.