Ir cilvēki, kuri var neizprast planēšanas darbu nozīmi, bet tas lielākoties ir tikai tāpēc, ka šāds vārds droši vien ir mazāk dzirdēts vienkāršrunā. Sinonīms tam ir zemes izlīdzināšana, kas būtībā arī apraksta visu procesu un to ir viegli iztēloties, tomēr tas nemaz nav tik viegls darbs, lai sasniegtu lielisku rezultātu. Ja papildus nāk atbilstoša aparatūra un profesionāļu palīdzība, ir iespējams apstrādāt arī ļoti lielu teritoriju salīdzinoši īsā laikā. Darbi tiek izpildīti pēc nulles bilances, kur ierakums sedzas ar izrakumu vai pēc noteiktās augstuma atzīmes.
Problēma, kad piemājas dārzā vai kādā citā teritorijā ir izbraukāts vai nelīdzens zāliens, nav nekas neierasts. Planēšana var palīdzēt ievērojami uzlabot vizuālo izskatu ar kultūraugu produkcijas izveidi, kura būs daudz labāka, kas savukārt atvieglos pļaušanas darbu. Šādā veidā uzlabojas arī dažādu pļaušanas ierīču mūžs.

Vērtīgi zināt, ka zemes līmeņošana jeb grunts planēšanas darbi uzlabo arī ūdens līmeni, kas palīdz tai pašai augu produkcijas izveidei, kā arī darba apjoma samazināšanu kaut vai tikai tāpēc, ka samazinās nezāļu daudzums līdz pat 40%.

Planēšanas darbi ir sevišķi piemēroti vietās, kur ir ēkas ar pagrabiem vai ēkas pamati atrodas uz ekspansīvas augsnes. Šāda veida līmeņošanā ietilpst ūdens apsaimniekošanas sistēma, kas ierīkota tā, lai saglabātu ūdeni ekspansīvajā augsnē zemgrīdas līmenī, vienlaikus nepieļaujot tās sarukšanu vai paplašināšanos, kas bojā ēkas pamatus. SIA ‘‘MinTrakTex” spēj veikt visus nepieciešamos darbus ar atbilstošu tehniku augstā kvalitātē. Tā kā ir iegūta pietiekama pieredze, katrs var būt drošs, ka darbība konkrētajā teritorijā būs pēc vislabākajiem noteikumiem. Svarīgi ir ievērot darbu izpildes veikšanas secību. Izrakumu vertikālā planēšana tiek veikta līdz komunikāciju un pamatu ierīkošanas, bet uzbērumu vietās tas notiek pēc komunikāciju un pamatu izbūves un virszemes ūdeņu norobežojumu ierīkošanas. Pieļaujama ir arī 10% novirze no projektētās vertikālās planēšanas balstoties uz augsnes slāņa biezuma. Pēc tam, kad darbs ir paveikts, tad izplanētās teritorijas slīpuma novirze no plānotā svārstās vien 0,001 robežās.

Planēšana ir sevišķi ieteicama tur, kur ir paredzēts veidot speciālos laukumus kā stadionus, stacionāros laukumus u.c. Vertikālā planēšana tiek veikta saskaņā ar planējuma projektu, kam papildus nāk arī visu apakšzemes izbūves projekti, un darbība bez tiem ir aizliegta. Vietās, kur ir klinšainā grunts planējuma virsma, tā ir jāizlīdzina ar sīkgraudaino klinšu grunti.