Cilvēku saimniecības rezultātā rodas daudz izmantota ūdens, tāpēc jāpievērš arī ir uzmanība kā šo dabas resursu izmantot pēc iespējas dabai draudzīgāk un ekonomiskāk. Veiksmīga notekūdeņu sistēma ir svarīgs risinājums. Protams, pilsētā praktiski visiem ir iespējams pieslēgties kopējam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.

  • Kanalizācijas un ūdensvada izbūve
  • Kanalizācijas un ūdensvada izbūve
  • DSCF0638
  • IMG_3690
  • IMG_3698
  • IMG_3764
  • Kanalizācijas un ūdensvada izbūve

Pastāv arī citi risinājumi runājot par kanalizācijas tīklu. Tās var būt bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, nosēdakas ar izvešanu uz attīrīšanas ietaisēm, trīs kameru septiķakas u.c. Kanalizācijas sistēmas izbūve ar skeptiķiem ir populārs variants, jo to izbūve ir diezgan vienkārša. Vispirms tiek izbūvētas trīs hermētiskās akas, kuras ir savienotas viena ar otru. Pirmajā uzkrājas daļa nosēdumu, savukārt otrajā nonāk daļēji attīrīti ūdeņi, bet trešajā jau tie ir gandrīz pilnībā attīrīti. Pēc tam ūdens nonāk drenāžas sistēmā, kur notiek to filtrēšana caur smiltīm. Var tikt veikta izbūve arī no betona grodiem, kam ir liela hidroizolācija. Tas ir labs risinājums, ka gruntsūdeņu līmenis ir ne mazāk kā 1,0 m zem iesūcinošās akas.

Saistošās sadaļasSvarīgi ir arī, lai pirms jebkāda veida izbūves tas tiktu saņemti tehniskie noteikumi kanalizācijas sistēmas izbūvei. Vides pārvalde ir tā, kas nosaka to, vai ir iespējams izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar attīrīto ūdeni iesūcināšanu gruntī vai izvadīšanu tuvējā grāvī, upē u.c. vai arī ir nepieciešams izbūvēt notekūdeņu krājrezervuārs ar periodisku izvešanu. Ja ir augsts gruntsūdens līmenis, tad labākais risinājums ir aka ar kanalizācijas sūkni, kas atsūknēs attīrītos notekūdeņus līdz uzbērumā iebūvēto iesūcināšanas drenu sākuma līmenim.
Kanalizācijas sistēmu izbūvi jāuztic speciālistiem, lai to izbūve pilnībā atbilstu tehniskajiem noteikumiem un pēc projekta, līdz ar to vienlaikus garantējot arī ūdens attīrīšanas kvalitāti, drošību apkārtējai videi un arī cilvēka veselībai. Ja kaut kas tiek darīts patvaļīgi, tad pret kanalizācijas sistēmu īpašnieku var tikt pielietotas likumā noteiktas soda sankcijas. Ir daudz risinājumu, no kuriem ir iespējams katram objektam atrast pašu piemērotāko gan izmaksu ziņā, gan izbūves un laika. Ir tikai nepieciešams visu saskaņot un rezultāts neliks vilties.