Saimniecības rezultātā vienmēr neizbēgami rodas notekūdeņi. Ja konkrētā saimniecība nav piesaistīta konkrētam kanalizācijas tīklam, ir jāmeklē citi risinājumi, kā atbrīvoties no izmantotā ūdens. Viens no modernākajiem un videi draudzīgākajiem risinājumiem ir bio skeptiķi. Tos var uzstādīt praktiski jebkurā vietā, un tās neprasa lielu papildus aprūpi un izmaksas.

  • Kanalizācijas septiķi no 1m3 līdz 9m3
  • Kanalizācijas septiķi no 1m3 līdz 9m3

Septiķis pēc būtības ir plastmasas tvertne ar ieplūdes un izplūdes atverēm. Tai var būt viens vai vairāki nodalījumi. Parasti tie ir trīs, caur kuriem plūst notekūdens un gravitācijas ietekmē, smagās organisko un neorganisko vielu daļiņas nogulsnējas. Pirmajā nodalījumā to ir visvairāk, otrajā mazāk un trešajā vismazāk. Neskatoties uz to, ūdenī paliek dažādas piesārņoto vielu daļiņas, kas mazina vispārējo ūdens kvalitāti. Tas parasti ir 50-60% un ar to ir par maz, lai varētu notekūdeni droši novadīt apkārtējā vidē, tāpēc papildus tiek izmantotas citas attīrīšanas iekārtas kā filtrācijas lauks. To var izbūvēt tikai tad, ja gruntsūdens līmenis ir neliels. Caurules tiek ieraktas vidēji 90 cm dziļumā, bet filtrācijas pildījums, kas parasti ir skalotas šķembas vai oļi, ir jābūt vismaz 1 m biezam zem caurules. Šādu prasību rezultātā gruntsūdenim jābūt vismaz 2 m dziļumā, bet Latvijā tas ir retums, tāpēc vairums gadījumos, sevišķi pavasaros un rudeņos daļēji attīrītais ūdens no skeptiķa uzreiz nonāk gruntsūdenī.

Pats septiķis ir izgatavots no polietilēna, kas ir izturīgs materiāls pret dažādu vides iedarbību kā lielu salu, spiedienu, pazemes saknēm u. c. Izgulsnētos maisījumus, kas rodas iekārtā, ir nepieciešams iztīrīt ar sūknēšanas palīdzību vidēji 2 – 3 reizes gadā, bet skaitlis var arī ievērojami atšķirties, atkarībā no tā, cik intensīvi iekārtā tiek ievadīti notekūdeņi. Tad, kad tiek veikta atsūknēšana, 15-20% no piemaisījumiem tiek atstāti nākamajiem, kas turpinās rasties darbības rezultātā.

Kanalizācijas izbūve ar skeptiķiem ir ekonomisks variants un ar papildus risinājumiem tas var būt efektīvs risinājums tiem, kuriem nav iespējams pieslēgties centrālajai sistēmai. Profesionāla komanda palīdzēs ierīces uzstādīt pēc iespējas kvalitatīvāk un ātrāk.