Saimnieciskās darbības rezultātā, protams, rodas arī notekūdeņi, kuri parasti tiek novadīti kanalizācijā un tālāk nonāk kādā plašākā tilpnē, bet ir iespējams arī šos radušos notekūdeņus izmantot daudz lietderīgāk. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas palīdz attīrīt tos ar pietiekami augstu kvalitāti, lai tos varētu izmantot dārzu laistīšanai u.c. Šāds risinājums ir labākais tiem, kuriem nav iespējas pieslēgties centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem. (vairāk…)

Read More