Katras ēkas svarīgākā sastāvdaļa viennozīmīgi ir pamati. Viena no svarīgākajām lietām noteikti ir pamatu bedres izrakšana. Neskatoties uz to, ka to ir iespējams izdarīt pat ar salīdzinoši nelielu traktoru, tas ir atbildīgs darbs, kuru nepieciešams veikt ar precīzu darbu, zemes satura, un visu citu faktoru izvērtēšanu, lai nerastos neparedzētas problēmas.

Efektīva tehnika ļaus izrakt nepieciešamo bedres dziļumu salīdzinoši nelielā laika posmā. Izmaksās ietilpst ceļš, degviela un darbs. Problēmas varētu sagādāt vienīgi velēnas, kur var būt nepieciešams arī vairāk cilvēka resursu, lai izmantojot ekskavatoru vai kādu citu traktoru, nesanāktu izrakt vēl kādus 10 cm vairāk kā paredzēts. Tiek veikti arī tranšejas dziļuma kontrolmērījumi, lai kauss neieraktos pārāk dziļi, tādējādi izjaucot nepieciešamo pamatu dziļumu. Profesionāļiem nāksies arī tikt galā ar iespēju, ka zeme vietām var iegrūt, veidojot ieplakas jeb kabatas, kuras nav pieļaujamas. Arī tas, kas ir izrēķinās ar datora palīdzību un atrodas uz papīra, var krietni mainīties dzīvē, tāpēc ir jāspēj profesionāli pieņemt lēmumus un risinājumus uz vietas. Tikai tā ir iespējams sasniegt atbilstošu rezultātu, kas vēlāk svarīgi tālāko preču izgatavošanas laikā. Profesionāli cilvēki spēs sniegt arī papildus padomus, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas. Darbi tiek veikti tikai tad, kad ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas. Pirms var veikt jebkāda veida rakšanu, ir svarīgi sākt ar zemes gabala sagatavošanas procesu kā skaitā ietilpts koku, akmeņu, būvgružu u.c. novākšana, kas varētu traucēt. Pēc tam tiek veikta pamatu iezīmēšana zemes gabalā ar topogrāfiskās uzmērīšanas palīdzību. Pēc tam, kad ir noteikti mērījumi, pēc tā var veikt pamatu bedres rakšanu. Izrakto zemi pēc tam ar aparatūru var pārvietot uz citu vietu zemes gabalā, lai pēc tam to varētu izmantot vietas formēšanai.

Pamatu rakšanas darbi ir jāveic ar augstāko atbildības stāvokli. Ar dažādu tehniku atbildīgo darbu var veikt pēc visaugstākās kvalitātes, kā arī samazināt laiku, kas paies, lai veiktu konkrēto darbu. To būs iespējams veikt praktiski jebkurā laikā un apstākļos.