Savu darbību sākām 2007 gadā. Par šiem darbības gadiem esam daudz mācījušies un pieredzējuši dažādas ar veicamajiem darbiem saistītas situācijas un tādēļ var apgalvot, ka esam sava aroda profesionāļi.