No gruntsūdeņiem parasti izvairīties ir ļoti grūti, jo tie parādās zemes virsējā kārtā ļoti dabiskā procesā, kad ūdens plūstot nonāk cauri necaurlaidīgiem iežiem, kā piemēram, māla slāņiem. Šādu ūdeni mēdz izmantot saimniecībā, taču ar to ir jāuzmanās, jo ūdenī nonāk arī piesārņotas vielas kā slāpekļa un fosfora savienojumi no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, fermām un atkritumu izgāztuvēm. Pats gruntsūdeņu attīrīšanās process norit ļoti lēni, tāpēc bieži vien tiek izvēlēts veikt gruntsūdens atsūknēšanu.

Gruntsūdens pazemināšana lielos un mazos objektos, pateicoties labai aparatūrai, ir efektīvs rezultāts salīdzinoši īsā laikā. Bieži vien tam par iemeslu ir veicot būvdarbus, jo gruntsūdens traucē tos veiksmīgi veikt. Tas var traucēt arī veikt dažādu attīrīšanas iekārtu montāžas darbu, līdz ar to apdraudot visu darbu kvalitāti. Šādā gadījumā ir nepieciešams pazemināt gruntsūdens līmeni kamēr norit būvdarbi. Atkarībā no tā, cik liela ir teritorija, darbā tiek pielietoti lielo elektrodzinēju un dīzeļdzinēju iekārtas. Arī pārējās daļas, kā caurules tiek izvēlētas atkarībā no katra objekta dziļuma. Tajā pat laikā var tikt nodrošināta arī melnzemes, grants, smilts un šķembu piegāde, ja rodas tāda nepieciešamība.

  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi
  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi
  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi
  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi
  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi
  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi
  • Gruntsūdens pazemināšanas darbi

Gruntsūdens sūkņi sastāv no dažādām sastāvdaļām, kuras ir ērti komplektēt, lai pēc iespējas labāk piemērotu individuālajām vajadzībām. Tajā skaitā ir kolektors, adafiltrs, filtra šļūtene, iesūknēšanas un spiediena šļūtene, gala kape, gumijas korķis, gumijas gredzens, strejgabals, spiediena šļūtene, ieskalošanas šļūtene, ieskalošanas līkums u.c. Tie atšķiras pēc jaudas, tātad iespējamās ražības ar ko tie var tikt galā noteiktā laika periodā.
Gruntsūdens pazemināšana konkrētos objektos būs efektīva un ātra. Pieejamas bezmaksas konsultācijas un tāmes. Darbu skaitā ietilpst arī iekārtu transportēšana, uzstādīšana, apkalpošana un vēlāka to demontēšana. Katram objektam var atrast piemērotāko risinājumu, tādējādi ļaujot veikt darbus pēc iespējas kvalitatīvāk un īstākā laikā, vienlaikus nodrošinot iespēju veikt citus darbus konkrētajā teritorijā. Modernā tehnika ļauj strādāt arī lielā dziļumā un papildus lielisku rezultātu