Praktiski katrai saimniecībai ir būtiski izvērtēt savu apkārtni. Ja tur bieži vien rodas neizskaidrojamas peļķes, māju pirmajos stāvos parādās mitrums vai arī kādā citā veidā ir redzams mitrums, tad ir skaidrs, ka visdrīzākais pie vainas ir pazemes ūdens, kas ir nonācis caur iežu slānim un kļuvis par gruntsūdeni. Ja nav ierīkotas ūdens attīrīšanas iekārtas vai arī tiek veikti kādi būvdarbi, šis ūdens var būt ļoti apgrūtinošs. Šādā gadījumā ir jāveic teritorijas melioratīvā stāvokļa apsekošana un gruntsūdens paaugstināšanās iemeslu noteikšana ar tehniskās apskates palīdzību.

Kā galvenie iemesli paaugstinātam gruntsūdeņu līmenim visbiežāk ir pastāvošais ģeoloģiskais materiāls, kas ierobežo noteci, kā arī palielina pazemes ūdeņu iznākšanu zemes virskārtā, papildus arī susinātājgrāvju sliktais tehniskais stāvoklis, kas nespēj tikt galā ar savām funkcijām. Jo lielāka ir teritorija, jo daudz pakāpeniskā ir iespējams veikt gruntsūdens līmeņa pazemināšanu ar meliorācijas sistēmu izbūvi, rekonstrukciju un uzlabošanu. Protams, neatkarīgi no tā, cik moderna tehnika ir izmantota, teritoriju un saimniecību īpašnieki jūt kaut daļēju teritorijas apgrūtināšanu. Tajā skaitā var būt žogu īslaicīga demontāža un montāža, kā arī dažādi citi sagatavošanās darbi. Viss tiek iepriekš izplānots un noteikts, tādējādi ļaujot darba pasūtītājam būt drošam, ka nepieciešamie meliorācijas darbi tiks veikti pēc iespējas atbilstošāk katra ieskatiem un iespējām.

Pieejama ir jaunākā tehnika, tajā skaitā ekskavatori un dažādas cita traktortehnika, kas ļaus izrakt nepieciešamā vietas, kā arī pēc tam tās efektīvi nolīdzināt atbilstoši kritumam vai iegūstot pēc iespējas līdzenāku virsmu. Gruntsūdens sūkņi sastāv no dažādām sastāvdaļām, kuras ir ērti komplektēt, lai pēc iespējas labāk piemērotu individuālajām vajadzībām. Tajā skaitā ir kolektors, adafiltrs, filtra šļūtene, iesūknēšanas un spiediena šļūtene, gala kape, gumijas korķis, gumijas gredzens, strejgabals, spiediena šļūtene, ieskalošanas šļūtene, ieskalošanas līkums u.c. Tie atšķiras pēc jaudas, tātad iespējamās ražības ar ko tie var tikt galā noteiktā laika periodā. Tas vairs nav kā agrāk, ka nācās cilvēkiem ar rokām susināt, tīrīt un rakt grāvjus ar lāpstu. Meliorācijas darbu komplekss spēj atstāt ilgstošu un pozitīvu ietekmi uz augsni (uzlabota zemes struktūra, augsnes mitruma un siltuma režīms), kas savukārt ir sevišķi svarīgi lauksaimniekiem un mežrūpniecībai. Šāds risinājums visideālākais ir tādām mazproduktīvām zemēm kā purvainām. Ar atbilstošu tehniku ir iespējams veikt hidrotehnisko, tīkla drenāžu un arī veiksmīgi izbūvēt grāvju un atūdeņošanas iekārtas. Speciālās iekārtas viegli var tikt galā arī ar aizaugušu grāvju iztīrīšanu, tajā pat laikā arī izrokot jaunus. Modernā pieeja purvu, mežu, lauku, pļavu un citu teritoriju nosusināšanas darbi ir daudz vieglāk paveicami. Kad tiek veikta pārmitro mežu nosusināšana, ir iespējams izbūvēt reizē arī meža ceļu.

Meliorācija – augsnes nosusināšana ļauj praktiski jebkuru teritoriju padarīt ērtu sausai braukšanai, kā arī tālākai izmantošanai. Lauksaimniecības zemes šo pasākumu rezultātā būs daudz produktīvākas. Visi darbi tiek saskaņoti un izplānoti līdz sīkākajai niansei, tāpēc ir iespējams sasniegt pēc iespējas kvalitatīvākus rezultātus bez liekām problēmām. Pieredze konkrētajā jomā palīdz labākus risinājumus katrā individuālajā gadījumā.