Lai ierīkotu dažādas pazemes sistēmas kā notekūdens, kanalizācijas u.c., ir nepieciešams veikt rakšanas darbus, kā skaitā ietilpst arī grunts pārvietošana no vienas būves vietas uz kādu citu vai pilnīgu zemes izvešanu vai novietošanu apbūves vietā tā, lai pēc tam daļu no tās varētu ērti izmantot, lai aizbērtu izrakuma vietu.

Grunts pati par sevi ir smaga, jo tai ir liela ūdens caurlaides spēja, tāpēc to pārvietot ir diezgan sarežģīts uzdevums, kas prasa arī atbilstošu plānošanu. Grunts griešanas un pārvietošanas shēmas ir atkarīgas no tās īpašībām, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku tās zudumu. Profesionāli cilvēki un tehnika palīdz parūpēties par grunti kopš tās nogriešanas, pārvietošanas un izlīdzināšanas. Tas var notikt pēc dažādām šķērsvirziena vai garenvirziena shēmas ietvaros kanālu, tranšeju u.c. rakumu vietās. Buldozerus un citas iekārtas ar ierobežojumiem var izmantot arī ziemas laikā, tādējādi neaizkavējot visu būvniecības vai labiekārtošanas darbu. Buldozeri tiek papildus izmantoti arī grunts un citu materiālu iekraušanas darbos no estakādēm. Rakšanas un pārvietošanas darbos var tikt izmantota arī pēc iespējas automātiskāka aparatūra, kas neprasa cilvēku klātbūtni katru reizi, kad tiek veikta kāda darbība, līdz ar to ļaujot spēkus novirzīt uz kādu citu darbības vietu, ļaujot ieguldīt daudz mazākus cilvēku resursus uz vietām, kur ir iespējams iztikt ar tehniku. Var tikt piesaistītas arī dažādas citas ierīces atkarībā no dažādiem citiem veicamā darba apstākļiem, kā piemēram, apjoma. Jāievēro ir arī grunts izbēršanas rādiuss, augstums un citi noteikumi, lai nerastos nevēlamas problēmas darba gaitā. Viens no modernākajiem risinājumiem, kas tiek pievērsts, ir uz priekšu vērstais kauss, kas lieliski noder ne tikai grants iekraušanai citos transportlīdzekļos vai pārvietošanai uz atbērtni, bet ir daudz arī dažādu citu apstākļu, kuriem ir jāseko līdzi, līdz ar to ir svarīgi, lai to darītu profesionāļi ar iepriekšēju pieredzi.

Grunts pārvietošanas darbi prasa atbildību un atbilstošu aprīkojumu. SIA ‘‘MinTrakTex” piedāvājumā vienmēr ir jaunākās tehnikas un individuāla pieeja