Dažādas reljefa formas, kuras iespējams redzēt, ir radušās cilvēka un dabas mijiedarbības rezultātā. Tās ne vienmēr ir labvēlīgas vai arī pēc kādu darbu veikšanas ir nepieciešams veikt papildus uzlabošanu, lai reljefs būtu pēc iespējas estētiskāks un arī pildītu savu funkciju.

Pirms pēc būvdarbu vai kādu citu uzlabojumu veikšanas veikt bruģēšanu, zāles iesēšanu vai kādus citus darbus, kas balstīti uz pamata zem kājām izstrādāšanu, ir nepieciešams zemi izlīdzināt vai kā citādi piešķirt tam akcentus. Sevišķi labi mākslīgi veidotais reljefs, tajā skaitā pakalniņi, noder veidojot dārzu atsevišķās tā daļās. Svarīgi ir arī, lai augsne būtu piemērota. Bieži tiek izmantota no strautiem un dīķa iegūtā augsne, ja tiek tādi veidoti. Šādā veidā dārzs uzreiz kļūst noslēpumaināks un dzīvīgāks. Uz kalniņa stādot jebkādu augu vai puķi, tā uzreiz izskatīsies varenāka un piesaistīs skatienu. Ņemot vērā tādus faktorus kā mitruma līmenis, vēja virziens un stiprums, augsnes īpašības, nogāzes ekspozīcija, gaismas daudzums un spilgtums, vai vieta ir atklāta vai arī tur ir daudz noēnojuma u.c. ir iespējas izveidot pēc iespējas labāku vizuālu efektu.

Protams, reljefa veidošanai ir arī daudz funkcionālāka nozīme. Galvenais, ko nodrošina zemes uzbērumi, kas veidoti noteiktā slīpumā ir ne tikai ceļa stiprība un noturība, bet arī palīdz izvairīties no ūdens koncentrēšanās kādā konkrētā vietā. Svarīgi ir ņemt vērā iežu, grunts un citu sastāvu, kas ietekmē visu veidošanas procesu. Speciālā aparatūra palīdz veiksmīgi noņemt augu zemes, veikt zemes planēšanu un blīvēšanu, kā arī pēc tam nepieciešamos ierakumus, tajā skaitā grāvju rakšanu, nogāžu planēšanu. Tāpat ainava var piesaistīt arī ar pilnīgi līdzenu virsmu, kas liecina par tiekšanos uz perfekciju. Zāliens lieliski kopā ar mākslīgo reljefu var būt kā norobežojošais elements, tajā pat laikā arī kā izceļošais, vienkārši dekoratīvais vai kā citādi piemērots katra paša vēlmēm.
Zemes reljefa veidošana, kas uzticēta profesionāļiem neaizņems daudz laika, turklāt tā būs pēc iespējas tuvāks perfektam daudz īstākā laikā, līdz ar to priecējot teritorijas īpašnieku pēc iespējas iespēju. Pēc tam tikai katram pēc saviem ieskatiem ir jāpieskaņo augi, koki u.c. lietas, kas spēs konkrēto teritoriju izcelt un padarīt mājīgāku. Ir daudz iespēju, ja vien cilvēks ievēro vides faktorus, prasības un pielieto arī kaut nedaudz radošās pieejas, tajā skaitā fantāzijas.