Filtrācijas lauki

  • Filtrācijas lauki
  • Filtrācijas lauki
  • Filtrācijas lauki
  • Filtrācijas lauki
  • Filtrācijas lauki

Filtrācijas lauki ir daļa no notekūdens sistēmas, kas palīdz tos attīrīt pēc iespējas labākā līmenī un pēc tam novadīt gruntī, grāvī vai kur citur atbilstoši vispārīgajiem noteikumiem. Tiem ir nepieciešama salīdzinoši neliela apkope, tāpēc tas ir visnotaļ labs risinājums tiem, kuriem nav pieejas centrālajai kanalizācijas sistēmai, un kuri vēlas vidē likumīgi novadīt attīrītus ūdeņus. Laika gaitā tas pat atmaksājas, jo ir iespējams ūdeni tālāk izmantot laistot dārzu vai kādām citām vajadzībām.

Bieži vien tiek izvēlēti pamatā septiķi notekūdeņu attīrīšanai, taču tie vieni paši nespēj sasniegt pietiekamu attīrīšanas līmeni (vidēji līdz 60%), tāpēc šādu ūdeni var novadīt jeb infiltrēt tikai gruntī, lai tas tālāk tiktu attīrīts ar skābekli pildītā jeb aerobā vidē. Aerobās baktērijas veic tālāko attīrīšanu, pirms notekūdens nonāk gruntsūdenī. Zema gruntsūdens gadījumā tiek izmantota pašteces ūdens novadīšana uz filtrācijas lauku. Papildus ir nepieciešama sadalītājaka, noteikts oļu, rupju smilšu, skalotas grants slānis (visbiežāk tiek izmantots oļu slānis) un drenas caurules. Augsta gruntsūdens līmeņa gadījumā tiek izmantota piespied ūdens novadīšana uz filtrācijas lauku ar sūkņa palīdzību. Lai pēc tam ūdeni novadītu atvērtā ūdenstilpnē vai grāvī, tiek izmantota paštece. Ja šādas iekārtas vēlas izmantot vietās, kur tiek veikti dažādi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, papildus ir jāizmanto taukvielu savācēji.

Filtrācijas lauki neprasa lielu uzmanību, jo nesatur daudz mazas detaļas. Pāris reizes gadā ir jāveic nogulšņu tīrīšana un būtībā tas arī ir viss. Sistēma darbojas klusi un bez liekām problēmām. Ir daudz iespēju, ko sniedz šādi moderni risinājumi, jo nav nepieciešamības pēc pārāk sarežģītām sistēmām, lai sasniegtu labu rezultātu. Profesionāla komanda visu veiks saskaņā ar instrukcijām, tāpēc nav jābaidās, ka kaut kas varētu novirzīties no kursa uz lielisku notekūdens sistēmas izbūvi ar filtrācijas laukiem. Augstas kvalitātes materiāli nodrošina pilnīgu hidroizolāciju vietās, kur ir vajadzība. Galvenais, lai pats projekts būtu saskaņots ar attiecīgajām iestādēm, tādējādi garantējot arī drošu darbu izpildes procesu no profesionāļu puses.